977 34 53 44 javier@dipor.net

Nòmines

Els podem oferir els serveis següents:

E

Nòmines mensuals

E

Convenis Col·lectius

E

Embargaments salarials

E

Confecció i revisió de contractes laborals

Logos Seguros Salou

Graduado social: 557

Colegiado: 16.464