977 34 53 44 javier@dipor.net

Assessoria fiscal i comptable

Els podem oferir els serveis següents:

E

Alta d'empreses

E

Assessorament continu

E

Gestió d'impostos

E

Impost de societats

E

Gestió de la Comptabilitat

E

Anàlisi comptable

E

Tancaments comptables

E

Comptabilitat Anual

E

Resolució de consultes i dubtes relatius que es puguin derivar del funcionament regular de l'activitat

E

Fraccionaments i ajornaments de pagaments

Logos Seguros Salou

Graduado social: 557

Colegiado: 16.464