977 34 53 44 javier@dipor.net

Assegurances socials

Els podem oferir els serveis següents:

E

Pagament de les assegurances

E

Gestions relacionades amb la Seguretat Social

E

Càlcul de pensions i prestacions (invalidesa, viduïtat, orfandat...)

E

Jubilació

Logos Seguros Salou

Graduado social: 557

Colegiado: 16.464